ASSEMBLEA GENERAL 2016

ASSOCIACIÓ VI PRIMITIU DE POLLENÇA

 

Benvolgut soci:

Per acord de la Junta Directiva, i d’acord amb l’article tretzè dels estatuts, per la present se te convoca a la Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper dia 30 de març, dimecres, a les 20’15 hores, en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona convocatòria, a la sala del billar del Club Pollença (1er pis), amb el següent

 

                        ORDRE DEL DIA

 

  1. Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats de l’exercici 2015.
  3. Proposta de pressupost de l’any 2016, cometent-la a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.
  4. Resum de les activitats fetes durant l’any 2015.
  5. Intervenció del Sr. President
  6. Precs i preguntes.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

L’Associació està organitzant la XIIIª Fira de Vi de Pollença, per els propers dies 16 i 17 d’abril.

A tots als socis assistents a aquesta assemblea seran obsequiats amb una botella de vi negre de l’Associació. I desprès anirem a sopar d’un pa amb oli al local del carrer Guillem Cifre, 5

Esperam la teva assistència

 

                                                                                              La Junta Directiva